Studium Edukacji Reg.


Studium Edukacji Regionalnej to projekt Biblioteki Publicznej im.Stefana  Rowińskiego popularyzujący historię rodzimą regionu ostrowskiego i  południowej Wielkopolski. Realizowany jest od 2013 roku.

ROK 2014

ROK 2013

Biblioteczne lekcje patriotyzmu.

   Manula Kalicka - "Dziedzictwo Powstania Styczniowego",

   Jarosław Górski - "Powstanie Styczniowe schyłek czy
   kulminacja polskiego romantyzmu",

   Antoni Taczanowski - "Województwo kaliskie
   w Powstaniu Styczniowym". Konkurs wiedzy o Powstaniu 
   Styczniwym.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.

BIP
soap2day