PONOWNE OTWARCIE BIBLIOTEKI

Komunikat o otwarciu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego
w poniedziałek 11 maja 2020 roku

 

Szanowni Państwo!

            Zgodnie z Rozporządzeniem Premiera z dnia 29.04.2020 i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju po konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020  oraz komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i użytkowników Biblioteki ponowne otwarcie będzie związane z wprowadzeniem specjalnych zasad postępowania w czasie epidemii.

Prosimy o zapoznanie się nimi i przestrzeganie tych rygorów.

  • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego (Biblioteka Główna wraz z Filiami) po 54 dniach zostaje udostępniona dla czytelników od poniedziałku 11 maja 2020 roku.
  • Czas pracy bibliotek z wyjątkiem sobót bez zmian:

SPRAWDŹ AKTUALNE GODZINY OTWARCIA

Tymczasowe zasady obsługi czytelnika
zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju z dnia 28.04.2020 r.

 

  • obsługa użytkowników odbywać się będzie w wyraźnie oznaczonych miejscach;
  • należy przestrzegać zasad higieny oraz zachować odstęp 2 metrów;
  • w  pomieszczeniach bibliotecznych może przebywać do dwóch czytelników;
  • przed wejściem do pomieszczeń należy zdezynfekować ręce płynem;
  • we wszystkich pomieszczeniach obowiązuje czytelników zakrywanie nosa i ust;
  • z uwagi na szczególne środki bezpieczeństwa czytelnicy nie mają wolnego dostępu do regałów;
  • czytelnie czasopism pozostają nieczynne;
  • w  Mediatece  zawieszamy działalność Robotyki, Muzyki i  Bajkoteki.

Wszystkie wymienione ograniczenia mają charakter tymczasowy i będą likwidowane w miarę wprowadzania nowych wytycznych na czas pandemii.

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Włodzimierz Grabowski

NOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE