Opowiedz mi bajkę

POWIATOWY KONKURS LITERACKI „OPOWIEDZ MI BAJKĘ”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w kategorii klas od I-III, IV-VI z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie napisana i nigdzie niepublikowana bajka. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych uczniów.

POWIATOWY KONKURS LITERACKI „OPOWIEDZ MI BAJKĘ” 2021

regulamin konkursu ( do pobrania)

ARCHIWUM: 2021, 2020,  2019, 2018

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.

BIP