PATRONI OSTROWSKICH ULIC

Patroni ostrowskich ulic
Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego
Autorzy: Krystian Niełacny, Wojciech Suszycki, Andrzej Leraczyk
Redakcja: Włodzimierz Grabowski
Wydanie: I
ISBN: 978-83-61530-01-5
Ostrów Wielkopolski 2008.

  

    W pierwszej części wydanej w 2008 r. książki Patroni ostrowskich ulic pióra K. Niełacnego, W. Suszyckiego i A. Leraczyka czytelnik zapozna się z etymologią nazwy naszego miasta, jego fundatorem J. J. Przebendowskim i patronem – św. Stanisławem ze Szczepanowa, jak również z genezą i znaczeniem symboli Ostrowa: herbu, flagi, pieczęci i hejnału. Na kolejnych stronach książki wymienieni są honorowi obywatele miasta, począwszy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku po r. 2004, tudzież miasta partnerskie, z którymi Ostrów współpracuje. Następną, znacznie obszerniejszą część publikacji stanowią przedstawione w układzie alfabetycznym sylwetki patronów ostrowskich ulic i placów, czyli ich biogramy i portrety. Wzbogaconą również o kolorowe widoki Ostrowa książkę wieńczy spis ulic i osiedli miasta oraz wykaz uchwał Rady Miejskiej zmieniających miana ulic oraz nadających nazwy nowopowstałym w latach 1990-2008 ulicom. Pozycja ta z pewnością przybliży wszystkim mieszkańcom Ostrowa często mało znane, ale jakże znaczące w dziejach nie tylko miasta i Wielkopolski, ale także Rzeczypospolitej postacie patronów tudzież ważne w przeszłości wydarzenia patronujące ulicom i placom naszego miasta.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP
123movies