OSTROWSKIE SZPITALE WOJSKOWE XX WIEKU

Autor: Antoni Sukiennicki
Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wydanie I
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61530-56-5
OSTROWSKIE HISTORIE

Autor publikacji, Antoni Sukiennicki (ur. 27.06.1932), to zasłużony ostrowski społecznik, regionalista, lekarz, ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej (1994-2001) w Szpitalu Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
     Publikacja zawiera materiał historyczny, dotyczący dziejów szpitalnictwa wojskowego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Zamieszczone zostały zdjęcia budynków szpitalnych, sal chorych, sal dla lekarzy i oficerów w latach 1900 – 2008. Wszystkie te fotografie są szczegółowo opisane dzięki staraniom autora. Jak sam wspomina, na temat działalności tych placówek informacji jest stosunkowo niewiele. 
       Warto sięgnąć po tę pozycję z uwagi na unikalną zawartość. Tych treści nie znajdziemy w żadnej innej książce o podobnej tematyce.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP
123movies