JAN JERZY PRZEBENDOWSKI

Autor: Adam Perłakowski
Wydawca: Biblioteka Publiczna im Stefana Rowińskiego i Ostrowie Wielkopolskim,
                   Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Wydanie I
Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-88480-76-8

Publikację wydano w 300. rocznicę relokacji miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 Niniejsza ksiązka jest szkicem biograficznym o Janie Jerzym Przebendowskim fundatorze i właścicielu Ostrowa  w kontekście dziejów Ostrowa. Publikacja zawiera imponujący aparat naukowy w postaci przytoczonej literatury i przypisów. Oparta jest na rzetelnych badaniach autora  dra hab. Adama Perłakowskiego historyka pracującego w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej. Polecam szczególnie tę pozycję regionalistom i miłośnikom epoki saskiej.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP
123movies