Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA ROWIŃSKIEGO
W NARODOWYM PROGRAMIE ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

 

 

 
 
 

 proszę wybrać filię, aby zobaczyć szczegóły...

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim wzięła udział w Programie Biblioteki Narodowej, dotyczącym zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, współpracujących z bibliotekami szkolnymi – Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Realizacja projektu oparta została na mocy porozumienia i zawarcia partnerstwa między szkołami a Biblioteką Publiczną im. Stefana Rowińskiego na czas wykonania określonych zadań. Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego współpracowała z następującymi szkołami: Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 4. W ramach tej współpracy Biblioteka zakupiła za kwotę 32 tysięcy złotych 2196 egzemplarzy. Koordynacja projektu przez Bibliotekę Publiczną im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim pozwoliła na zakup nowości wydawniczych do szkół podstawowych, co zdecydowanie poprawiło funkcjonowanie bibliotek szkolnych z niewielkim księgozbiorem. Celem Programu było zwiększenie zasięgu i poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży a w konsekwencji podnoszenie kompetencji czytelniczych, rozbudzanie potrzeb literackich, ułatwienie dostępu do nowości wydawniczych a także, co najważniejsze, przedstawienie czytania jako kluczowej formy spędzania czasu przez dzieci i młodzież. Dzięki pomocy Biblioteki im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim dzieci z ostrowskich szkół podstawowych będą miały możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, konkursach i lekcjach bibliotecznych, prowadzonych przez nauczycieli i bibliotekarzy w bibliotekach szkolnych i publicznych. 

Realizacja projektu Biblioteki Narodowej przez Bibliotekę Publiczną im. Stefana Rowińskiego pozwoliła na wzbogacenie księgozbioru biblioteki w porozumieniu z bibliotekami partnerskimi i wypracowanie modelu współpracy dwóch różnych typów bibliotek a także na aktualizowanie zasobów biblioteki publicznej poprzez regularne ubytkowanie zaczytanych egzemplarzy.

ZAPRASZAMY BIBLIOTEKI SZKOLNE DO WSPÓŁPRACY

 DOTACJE NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 5385 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2023 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - II nabór. 
   
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 21.538,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2023 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 59.231,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2022 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. w wysokości: 27.500,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 25.869,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 •  
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 21.408,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2019 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 20.237,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2018 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 20.015,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2017 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 25.779,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2016 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 19.319,00 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” na rok 2015
   
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 16.200 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” na rok 2014
   
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 17.125 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” na rok 2013
   
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 18.275 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” na rok 2012
Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP