70 lat biblioteki

BIULETYN JUBILEUSZOWY WYDANY Z OKAZJI OBCHODÓW 70-LECIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANA ROWIŃSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
 

Miejska Biblioteka Publiczna 1949

 „ Ostrów Wielkopolski doceniając wielką rolę książki w pogłębianiu kultury i podniesieniu oświaty powszechnej , wypełniając wskazania zawarte w dekrecie o bibliotekach, oraz zalecenia Rady Państwa i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  pragnąc upamiętnić wydzielenie Ostrowa z powiatu ostrowskiego postanowiono w roku 1948 utworzyć Miejską Bibliotekę Publiczną”. Inicjatorem powołania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim była Komisja Biblioteczna w składzie: Ryszard Curyk, Jerzy Dudziński, Edmund Dutczak, Jan Krawiec, Henryk Lorych, Władysław Mierzwicki, Jan Szubert, Stanisław Szłapka, Mieczysław Urbanowicz, Leonard Wieczorkiewicz.
  Uroczystego otwarcia Biblioteki dokonano 16 stycznia 1949 roku w lokalu Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wolności.  Zarząd Miasta  wyposażył nową instytucję kultury w sprzęt biblioteczny oraz z budżetu przyznano kredyt. Początkowo w kwocie 307. 000,- zł następnie  zwiększając do sumy 897.000 zł .
   Pierwszymi pracownikami biblioteki zostali Jan Szubert na stanowisku kierownika  i Wanda Dutczak jako bibliotekarz. Biblioteka rozpoczynała pracę z księgozbiorem liczącym zaledwie 1375 egzemplarzy. Z czego 84 książki to dary od społeczności,114 stanowiły depozyty,669 pochodziło z zakupów z subwencji państwowej oraz 508 egzemplarzy z funduszy Zarządu Miejskiego.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP
123movies