ZAMEMUJ BIBLIOTEKĘ - KONKURS

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE - pobierz, wydrukuj, wypełnij...

 


REGULAMIN KONKURSU „MEM BIBLIOTECZNY”


Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Filia nr 2 przy ul. Wrocławskiej 22

1. CELE KONKURSU:

Zachęcenie do aktywności twórczej
Promocja biblioteki i czytelnictwa
Rozwijanie kreatywności i pomysłowości
Poznanie gatunku wypwiedzi internetowej, jaką jest mem
Rozwijanie umiejętności graficznych i informatycznych

2. ZASADY KONKURSU 
Zadaniem uczestnika jest wykonanie „bibliotecznego mema”, czyli zdjęcia, obrazka, rysunku, opatrzonego humorystycznym podpisem, komentarzem. Konkursowy mem ma zachęcać do korzystania z biblioteki, promować czytelnictwo. 
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Każdy uczestnik prezentuje tylko jeden mem własnego autorstwa (Jedna praca wykonana przez kilku autorów nie będzie oceniana przez jury, podobnie kilka prac jednego autora). 
Uczestnik podpisuje swoją pracę imieniem i nazwiskiem, podaje swój numer telefonu (lub numer telefonu rodzica/opiekuna)
Praca konkursowa, polegająca na odwzorowaniu istniejących już memów, opublikowanych wcześniej np. w Internecie, również nie będzie podlagała ocenie. Wysyłając mem, autor oświadcza,  że nie narusza praw autorskich osób trzecich.
Prace będą oceniane według następujących kryteriow:

zgodność z tematem
estetyka
twórczy charakter memu

3. FORMA KONKURSU
Mem powinien być wykonany w następujący sposób: fotografia, obraz, rysunek, zdjęcie (wymiary według uznania autora) – opatrzone humorystycznym tekstem, zachęcającym do korzystania z biblioteki oraz do czytania. Praca może być wykonana przy pomocy programu komputerowego oraz farb, kredek, wyklejanek itp. 
Uczestnik może wykonać mem przy pomocy dostępnych w Internecie źródeł z wolną licencją - różnego rodzaju generatorów memów.
Mem nie może zawierać treści wulgarnych. Prace zawierające niestosowne obrazy lub treści nie będą brane pod uwagę. 


4. TERMINY:

Termin oddania/nadsyłania prac: od 1.02.2021 do 20.02.2021 (do godz. 13.00)
Ogłoszenie wyników konkursu: 25.02.2021 (strona internetowa Biblioteki, facebook)
Odbiór nagród: Laureatów powiadomimy telefonicznie. Zwycięzcy odbierają nagrody osobiście, w godzinach ustalonych przez pracownika biblioteki. 


5. KATEGORIE WIEKOWE:
 
1. Kategoria wiekowa do 12 roku życia
 
I miejsce
II miesce 
III miejsce

2. Kategoria wiekowa od 13 roku życia 

I miejsce
II miejsce
III miejsce


6. MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ KWASTIONARIUSZA ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE:

Jeśli praca wykonana jest przy pomocy programu komputerowego lub zdjęcia (tylko format JPG), prosimy o wysłanie na adres: filia2@biblioteka-ostrow.pl . Zgodę na udzial w konkursie prosimy również wysłać na adres e - mail. 
Jeśli praca wykonana jest w formie rysunku/obrazu, prosimy o dostarczenie jej do naszej Filii: Filia nr 2, ul. Wrocławska 22.

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 62 736 21 73

Biblioteka zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania nadesłanych memów. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień konkursu. 

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza zgody udziału w konkursie z wlasnoręcznym podpisem lub z podpisem opiekuna. 


 

NOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE

123 movies
rolex replica streaks large substances.