Pytania czytelnika

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 1. Co muszę zrobić, aby korzystać ze zbiorów biblioteki?

Aby korzystać ze zbiorów biblioteki, należy założyć (bezpłatną) kartę czytelnika, wydawaną na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.). Osoby niepełnoletnie do założenia konta będą potrzebować zgody opiekuna prawnego. Karta czytelnika jest wydawana w wypożyczalniach wszystkich ostrowskich filii, których adresy dostępne są tutaj.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 2. Czy korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne?

Tak. Wszystkie filie Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego świadczą usługi wypożyczania książek bezpłatnie. Dla czytelników nieodpłatne jest również korzystanie ze zbiorów czytelni, stanowisk komputerowych i skanowanie materiałów bibliotecznych.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 3. Czy z usług biblioteki mogą korzystać także osoby niepełnoletnie?

Obecność pełnoletniego opiekuna prawnego jest wymagana tylko przy zakładaniu konta bibliotecznego. Później czytelnik niepełnoletni może bez przeszkód korzystać z usług biblioteki.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 4. Czy karta czytelnika uprawnia do wypożyczania tylko w jednej filii?

Karta czytelnika umożliwia wypożyczanie książek w każdej z ostrowskich filii, których listę można znaleźć tutaj

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 5. Czy ważność karty czytelnika jest ograniczona czasowo?

W kolejnym roku kalendarzowym należy dokonać aktualizacji danych osobowych i przedłużyć ważność karty o kolejny rok. Można to zrobić w dowolnej filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 6. Co powinienem zrobić, jeżeli zgubię kartę czytelnika?

Duplikat karty bibliotecznej można wyrobić w dowolnej filii bibliotecznej za opłatą zgodną z aktualnym cennikiem. Pierwotna karta - nawet po jej odnalezieniu - będzie od tego momentu nieważna.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 7. Czy do biblioteki można zapisać się przez internet?

Wymagane jest osobiste założenie konta bibliotecznego, akceptacja regulaminu i podpisanie deklaracji czytelniczej. Po spełnieniu procedury zapisu można korzystać z usług internetowych świadczonych przez bibliotekę.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 8. Czy mogę wypożyczyć książkę, jeżeli zapomniałem zabrać ze sobą kartę czytelnika?

Do wypożyczania książek wymagana jest karta czytelnika lub przynajmniej zdjęcie jej awersu (z kodem kreskowym). 

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 9. Czy mogę wypożyczyć książkę przez Internet?

Jeżeli dysponujemy już kartą czytelnika, możemy założyć konto biblioteczne lub skorzystać z aplikacji SOWA mobi, aby zamawiać i rezerwować potrzebne książki.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 10. Jak długo są aktualne rezerwacje książek w wypożyczalni?

Rezerwacja książki jest ważna trzy dni - po tym czasie pozycja wraca do księgozbioru. Gdy książka jest gotowa do odbioru, wówczas system wysyła powiadomienie e-mail.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 12. Gdzie mogę dotrzymać terminu zwrotu wypożyczonej książki?

Można to zrobić osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc do filii, w której książka została wypożyczona.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 13. Jaki jest limit wypożyczania książek?

W każdej z ostrowskich bibliotek można wypożyczyć jednorazowo pięć pozycji.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 14. Czy z czytelni mogą korzystać tylko osoby posiadające kartę czytelnika?

Do korzystania z zasobów czytelni na miejscu, prasy oraz stanowisk komputerowych nie jest wymagane posiadanie karty czytelnika. Jest ona natomiast potrzebna w przypadku wypożyczania książek do domu.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 15. Czy książki dostępne w czytelni można wypożyczać na zewnątrz?

Nie. Księgozbiór naukowy i podręczny dostępne są tylko na miejscu, jednak oprócz tego w czytelni znajdują się również zbiory, które można wypożyczać na zewnątrz: książki o tematyce regionalnej, dział geograficzno-podróżniczy, literatura angielska w oryginale, literatura niemiecka w oryginale oraz poezja i antologie. W katalogu online wszystkie książki, które mogą zostać wypożyczone na zewnątrz są odpowiednio oznaczone.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 16. Czy istnieje możliwość wykonania kopii reprograficznej lub skanu ze zbiorów czytelni?

Kopie reprograficzne można wykonać w czytelni Biblioteki Głównej. Fakt ten należy zgłosić pracownikowi biblioteki. Kopiowanie materiałów bibliotecznych dozwolone jest wyłącznie w granicach określonych przez ustawę o prawie autorskim. Wydruku dokonujemy samodzielnie ze stanowisk komputerowych, po czym uiszczamy opłatę zgodnę z aktualnym taryfikatorem.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 17. Czy w bibliotece można skorzystać z internetu lub sieci Wi-Fi?

Czytelnia oferuje dostęp do bezpłatnej i bezhasłowej sieci Wi-Fi. Dostępne są także darmowe stanowiska komputerowe, sprzęt do odsłuchu audio, drukarka oraz skaner.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 18. Czy korzystanie z Internetu jest bezpłatne?

Korzystanie ze stanowisk komputerowych dla czytelników jest bezpłatne. 

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 20. Czy istnieje możliwość zapisu danych na nośnik zewnętrzny?

Tak. Podpięcie własnego nośnika danych (pendrive, dysk zewnętrzny, płyta itd.) powinno być uprzednio zgłoszone bibliotekarzowi. 

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 21. Czy biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne?

Wypożyczenia międzybiblioteczne prowadzi czytelnia Biblioteki Głównej. Aby wypożyczyć książkę z innych bibliotek w Polsce, należy zgłosić się z dowolnym dokumentem tożsamości. Czas realizacji zamówienia zależny jest od biblioteki wysyłającej daną pozycję i zazwyczaj wynosi nie więcej niż 3-4 dni robocze. Materiały udostępniane są na okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą, a sama usługa jest bezpłatna, natomiast koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik. Koszty te są zależne od wymiarów i wagi przesyłki, a cena odesłania zależna od aktualnego taryfikatora Poczty Polskiej.


Szczegółowe zasady działania Biblioteki Publicznej określają Regulaminy Wypożyczalni i Czytelni.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP