Usługi Biblioteczne

czytelnia: 

• udostępnianie zbiorów w czytelni (na miejscu) i udzielenie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej (bezpłatnie)
• wypożyczenia międzybiblioteczne z innych bibliotek i do innych bibliotek (odpłatne),
• udostępnianie zbiorów regionalnych dotyczących miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego (bezpłatne).
• usługi kserograficzne dla czytelników (odpłatne): pomniejszanie i powiększanie dokumentów, format A4, A3,
• tworzenie na zlecenie zainteresowanych (odpłatne):
  – zestawień bibliograficznych – wykaz książek, artykułów na poszukiwany temat,
  – zestawień faktograficznych – kserokopie artykułów, książek na poszukiwany temat,
• udostępnianie na miejscu w czytelni multimediów (bezpłatne): 
  – informacyjne bazy danych,
  – encyklopedie, słowniki,
• udostępnienie szkołom z terenu powiatu ostrowskiego zbiorów audiowizualnych na zewnątrz (po uprzednim podpisaniu zobowiązania).
• wycieczki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, 
    TYLKO I WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TERMINU (62 7374708). 
    W RAZIE Z REZYGNACJI Z WYCIECZKI PROSIMY
    O KONTAKT TELEFONICZNY 62 738 18 02
• dostęp do internetu (odpłatne) – [ Regulamin ],
• nagrywanie informacji na dyskietki i płyty CD ROM (odpłatne),

Wypożyczalnia:

• Książka na telefon – usługa dostarczania książek  osobom niepełnosprawnym (bezpłatne), tel.: 62  737 47 08,
• Wypożyczanie zbiorów do domu, 
• Udzielanie informacji bibliotecznej i katalogowej.

więcej informacji na temat działalności naszej placówki można znaleźć [ tutaj ]

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP
123movies