MIASTO OSTRÓW I DOBRA PRZYGODZICKIE W AKTACH I DOKUMENTACH OD XV DO KOŃCA XVIII WIEKU

Miasto Ostrów i Dobra Przygodzickie w Aktach i Dokumentach od  XV do Końca XVIII Wieku.
autor: Wacław Kieremkampt
seria wydawnicza :Materiały Źródłowe do Dziejów Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego
redaktor prowadzący:Włodzimierz Grabowski
redaktor naukowy:Jerzy Łojko
wydawca:Biblioteka Publiczna im. S. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ISBN 978-83-61530-82-4
Ostrów Wielkopolski 2016

Współczesny powiat Ostrów Wielkopolski swoimi granicami obejmuje tereny, które w okresie przedrozbiorowym należały do powiatów kaliskiego i pyzdrskiego dawnego województwa kaliskiego. Przez ten obszar w latach Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów przebiegała granica archidiecezji gnieźnieńskiej i jej archidiakonatu kaliskiego oraz diecezji poznańskiej i jej dekanatu Nowe Miasto, do których przynależały parafie Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Podziały administracyjne zdecydowały o dużym rozproszeniu archiwaliów do dziejów miast i wsi tego subregionu historycznej Wielkopolski, obecnie przechowywanych w archiwach i bibliotekach Gniezna, Kalisza, Poznania, Warszawy, Włocławka.

 Zbiory źródeł opracowane przez Wacława Kieremkampta – w kontekście tych uwag – są publikacjami, które ukazują nie tylko trud pracy poszukiwawczej, ale i pracami wypełniającymi białe plamy w dorobku historiografii. Bogactwo materiałów historycznych, które do tego dorobku wniosły publikacje – z całą pewnością – spowodowały, że dzieje klucza Przygodzice, klucza i miasta Ostrów Wielkopolski (pomimo istnienia jego monografii), przestały być przysłowiowymi białymi plamami. Wysiłki podejmowane przez różnorakie ośrodki naukowe, wydawnicze przyczyniają się, że wiele opracowań innych zagadnień stopniowo wypełnia pustki na bibliotecznych półkach. Ważną rolę w tym dziele odgrywa Biblioteka w Ostrowie Wielkopolskim, inspirująca prace badawcze oraz środowisko naukowe Kalisza, gdzie od lat wydawany jest Rocznik Kaliski. Tu nie można pominąć roli samego Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim. Jednakże do białych plam należy zaliczyć dzieje klasztoru panien cysterek w Ołoboku, dzieje miasta i starostwa Odolanów oraz dzieje licznych parafii i wsi położonych na interesującym nas obszarze.

Niniejsze wydawnictwo Wacława Kieremkampta MIASTO OSTRÓW I DOBRA PRZYGODZICKIE W AKTACH I DOKUMENTACH OD XV DO KOŃCA XVIII WIEKU stanowi pierwszą część serii wydawniczej MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO.
 

 

 

 

KOMUNIKATY

W związku ze spotkaniem autorskim 
Filia nr 7 dla Dzieci i Młodzieży
dnia 23.09.2020 r. (środa) 
czynna od 8.00 do 11.00.

Za utrudnienia przepraszamy

 


WSTĘP BEZPŁATNY OGÓLNODOSTĘPNY

Czytelniku zaproponujWydawnictwa Bibioteki
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Ostrowski BookcrossingMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Region Wielkopolska

NOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE