JAN JERZY PRZEBENDOWSKI

Autor: Adam Perłakowski
Wydawca: Biblioteka Publiczna im Stefana Rowińskiego i Ostrowie Wielkopolskim,
                   Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Wydanie I
Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-88480-76-8

Publikację wydano w 300. rocznicę relokacji miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 Niniejsza ksiązka jest szkicem biograficznym o Janie Jerzym Przebendowskim fundatorze i właścicielu Ostrowa  w kontekście dziejów Ostrowa. Publikacja zawiera imponujący aparat naukowy w postaci przytoczonej literatury i przypisów. Oparta jest na rzetelnych badaniach autora  dra hab. Adama Perłakowskiego historyka pracującego w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej. Polecam szczególnie tę pozycję regionalistom i miłośnikom epoki saskiej.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

rolex replica streaks large substances.