Filia nr 6


                                                         

Adres: ul. Komuny Paryskiej 14/31
Telefon:  62 7386052
Adres: e – mail: filia6@biblioteka-ostrow.pl

Kierownik Filii nr 6: Wanda Urbaniak

GODZINY OTWARCIA

       Filia 6 Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim  rozpoczęła działalność 1 marca 1984 r. Zajmuje lokal 82 m2, który jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej i mieści się w Domu Kombatanta przy ul. Komuny Paryskiej14.

  
  

   Biblioteka znajduje się na parterze bez barier architektonicznych, dlatego mogą z niej korzystać czytelnicy niepełnosprawni oraz poruszający się na wózkach inwalidzkich.
   W pierwszym roku działalności Filia liczyła 2279 tomów -  większość księgozbioru to książki przekazane przez inne filie Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. W końcu 1984 r. Filia zarejestrowała 512 czytelników. 
   W 1990 roku połączono księgozbiór Filii 6 z księgozbiorem Filii Literatury Społeczno- Politycznej.
   W 2010 roku zarejestrowano 1087 czytelników , którzy wypożyczyli w ciągu roku 21689 woluminów. 
   Stan księgozbioru w 2010 roku  to 12349 książek.
Filia dysponuje bogatym księgozbiorem dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany w nowości wydawnicze.
   Ważna rolę w działalności odgrywa współpraca z środowiskiem: szkołami, przedszkolami.

Filia zatrudnia 2 pracowników.

Pracownicy Filii 6

1. Łucja Bugzel                                      w latach     1984 – 1991
2. Kamila Szkudlarek                          w latach     1985 – 1989
3. Barbara Szczepańska                   w latach       1991 – 2006
4. Henryka Ostenda-Wiśniewska    w latach      1989 – 2007 
5. Janina Libudzic                              w latach      1990 – 2004
6. Anna Lisiecka                                w latach      2006 –
7. Wanda Urbaniak                            w latach      2007 –


 PRENUMERUJEMY NASTĘPUJĄCE CZASOPISMA I GAZETY:

•    Biblioteka w Szkole

•    Gazeta Ostrowska

•    Polityka 

•    Przyjaciółka

•    Viva

Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

rolex replica streaks large substances.