Filia nr 2


                                                         

Adres: ul. Wrocławska 22
Telefon: 62 7362173
Adres: e – mail: filia2@biblioteka-ostrow.pl

Kierownik Filii nr 2: Regina Walotka

GODZINY OTWARCIA

Dostęp do Internetu
 

  Rozbudowa miasta i zwiększająca się liczba mieszkańców Ostrowa powodowały konieczność rozwoju sieci bibliotecznej. Biblioteka Główna nie była już w stanie obsłużyć wszystkich chętnych i dlatego 1964 roku powstała filia nr 2.
  Pierwszą jej lokalizacją był nieistniejący już budynek przy ulicy Kaliskiej 37. W 1973 roku została przeniesiona na ulicę Sądową 4, a od 1991 roku mieści się przy ulicy  Wrocławskiej 22.

 

    


Filia nr 2 zajmuje powierzchnię 177 m²:
- wypożyczalnie z wolnym dostępem do półek 77 m²
- czytelnia 55 m²
Metraż  ten  jest  wykorzystywany  maksymalnie.
 Księgozbiór jest skomputeryzowany i gromadzony zgodnie z potrzebami czytelników. 
Księgozbiór biblioteki liczy 26212 woluminów (stan na 31.12.2010):
 

- literatura piękna dla dorosłych
- literatura piękna dla dzieci
- literatura popularnonaukowa
Filia gromadzi i udostępnia materiały ze wszystkich dziedzin dla wszystkich grup użytkowników.
Posiada świetny księgozbiór z literatury pięknej polskiej i obcej, nauki o literaturze, historii, sztuk  pięknych. Gromadzi również księgozbiór pod kątem potrzeb studentów wydziałów humanistycznych. Od czerwca 2007 roku prowadzi elektroniczną ewidencję czytelników i wypożyczeń.
      Na miejscu w czytelni udostępnia się również książki z różnych dziedzin wiedzy m.in.: encyklopedie, słowniki, leksykony ogólne i dziedzinowe albumy malarskie, regionalna codzienną prasę i czasopisma.                                                                                                        
W czytelni została wyodrębniona czytelnia komputerowa, gdzie czytelnicy mają możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu oraz informacyjnych baz danych: Przewodnik bibliograficzny, Bibliograficznej Zawartości Czasopism. Od roku 2008 czytelnię obsługuje program „Czytelnia”.
Poza działalnością związaną z gromadzeniem i udostępnianiem filia prowadzi działalność kulturalno – oświatową.
W ramach promocji książki i czytelnictwa najczęściej stosowane formy pracy to: wystawki okolicznościowe i rocznicowe, gazetki, konkursy. Współpracuje z lokalnymi szkołami udostępniając księgozbiór na wystawy. 
Kolorytu Filii nr 2 dodają turnieje szachowe organizowane w każdą środę lipca i przeznaczone dla uczniów spędzających wakacje w mieście.
     Filia nr 2 liczy 2616 czytelników (stan na 31.12.2010), których obsługuje 3 pracowników działalności podstawowej:
- starszy kustosz mgr Regina Walotka (kierownik)
- starszy bibliotekarz mgr Anna Biernacka
- starszy bibliotekarz Maria Frencel

PRENUMERUJEMY NASTĘPUJĄCE CZASOPISMA I GAZETY:

 • Dialog
 • Dziennik Gazeta Prawna
 • Focus
 • Gazeta Ostrowska
 • Gazeta Wyborcza
 • Głos Wielkopolski
 • Komputer Świat
 • Newsweek
 • Nowe Książki
 • Polityka
 • Poradnik Bibliotekarza
 • Świat Kobiety
 • Świat Nauki
 • Uważam Rze
 • Wprost

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

rolex replica streaks large substances.