Biblioteka i filie

Biblioteka Główna


                                                         

Adres: ul. Wolności 2

WYPOŻYCZALNIA
Telefon: 62 7374708, 62 7381802
Adres: e – mail: wypozyczalnia@biblioteka-ostrow.pl

CZYTELNIA
Telefon: 62 7374704
Adres: e – mail: czytelnia@biblioteka-ostrow.pl

Kierownik Biblioteki Głównej: Jolanta Suchorzewska

GODZINY OTWARCIA

To, kim się staniemy, zależy od książek, które czytamy. Najlepszym uniwersytetem jest biblioteka.
Thomas Carlyle

    Biblioteka Główna znajduje się przy ul. Wolności 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Na powierzchni 630 metrów mieszczą się : Czytelnia, Wypożyczalnia i Dział Opracowania. W budynku znajduje się winda, ułatwiająca dostęp do Biblioteki osobom niepełnosprawnym.

  

    W czytelni i wypożyczalni Biblioteki zgromadzono książki ze wszystkich dziedzin wiedzy i dla wszystkich grup użytkowników. Gromadzimy i udostępniamy literaturę piękną, popularnonaukową i naukową. Staramy się gromadzić książki z najpopularniejszych kierunków studiów, m.in. politologii, historii, ekonomii, prawa. Ważną część księgozbioru stanowią dokumenty i materiały związane z naszym regionem. Biblioteka posiada także cenną kolekcję zbiorów specjalnych, na którą składają się mapy, kasety, fotografie, książki mówione i stare druki, których perełką jest wydany w 1593 r. Nowy Testament Pana Naszego. Poza działalnością ściśle związaną z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, biblioteka jest także ważnym centrum życia kulturalnego Ostrowa Wielkopolskiego. Organizuje spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, plastyczne i fotograficzne. Wielkim zainteresowaniem cieszą się organizowane przez Bibliotekę konkursy, a zwłaszcza coroczny  konkurs na Czytelnika Roku oraz Walentynkowy Wiersz Miłosny. W ramach współpracy z ostrowskim oddziałem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  organizowane są  Ostrowskie Spotkania z Przyrodą, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez Bibliotekę. Ponadto prowadzona jest też przez bibliotekę działalność edytorska. Efektem tej działalności jest ukazująca się od kilku lat Bibliografia Regionalna Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego. Biblioteka przywiązuje szczególną rolę do różnorodności form i jakości świadczonych usług. Tradycyjne formy usług bibliotecznych, związane z udostępnianiem zbiorów, unowocześnione zostały dzięki wykorzystaniu techniki komputerowej do obsługi wypożyczeń i zamawiania zbiorów przez czytelników (od 2005 r.). Usługi informacyjne, oprócz metod tradycyjnych (poradnictwo informacyjne i bibliograficzne, zestawienia tematyczne itp.) oraz bezpośrednich form ich świadczenia (informacja katalogowa, porady metodyczne itp.) – w szerokim zakresie opierają się na wykorzystaniu elektronicznych źródeł informacji (bazy danych). Pozwala to na ich rozszerzenie i unowocześnienie. Szczególną rolę informacyjną spełnia tu starannie przygotowana, bogata w źródła informacyjne – witryna internetowa Biblioteki. Stanowi ona wielofunkcyjny serwis informacyjny Biblioteki, przygotowany z myślą o zaspokajaniu różnorodnych potrzeb informacyjnych użytkowników, zgłaszających się poprzez Internet.  Ze względu na bogate zbiory biblioteczne, zwłaszcza – specjalne, szczególnego znaczenia nabierają usługi związane z zabezpieczeniem zbiorów (digitalizacja).
    Biblioteka Główna stała się wizytówką miasta, kolejnym obiektem, który nie tylko warto zobaczyć, ale do którego po prostu trzeba przyjść.

NOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE

123 movies
rolex replica streaks large substances.