Filia nr 3


                                                         

Telefon:  797 12 60 72 
Adres: e – mail: filia3@biblioteka-ostrow.pl

Kierownik Filii nr 3: Iwona Kopecka

GODZINY OTWARCIA

Biblioteka Publiczna – Filia Nr 3, ul. Limanowskiego 20, której lokal znajduje się w Szpitalu rozpoczęła swoją działalność 15 marca 1974r.

Biblioteka działa na podstawie porozumienia między Dyrektorem Biblioteki Publicznej i Dyrektorem ZZOZ-u.


    

Zasady współdziałania biblioteki publicznej w wykonywaniu obsługi bibliotecznej w szpitalu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2000 r.

W 2004 r. decyzją Dyrektora ZZOZ-u lokal biblioteki został przeniesiony z I piętra szpitala do mniejszego pomieszczenia o powierzchni 22,50 m2 znajdującego się na niskim parterze.   Działalność w nowym pomieszczeniu biblioteka rozpoczęła  27.10.2004 r.

Obsada filii bibliotecznej  znajdującej się w Szpitalu  jest  jednoosobowa.

Od  01.05.1991 roku kierownikiem Filii Nr 3 jest Iwona Kopecka.

Prawo korzystania z księgozbioru biblioteki mają wszyscy zainteresowani.
Czytelnicy mają wolny dostęp do półek.
W roku powstania biblioteki - w 1974r. zarejestrowano 579 czytelników i 2916 wypożyczeń.
Na koniec 2010 r. zarejestrowano 1054 czytelników, w tym dzieci do lat 15 -282 oraz  15477 wypożyczeń.
Biblioteka gromadzi i udostępnia książki dla wszystkich grup użytkowników,
uwzględniając zróżnicowane zainteresowania i różne kategorie wiekowe czytelników.
Na koniec 1974 r. czyli w roku powstania biblioteki w szpitalu -  księgozbiór wynosił 525 wol.
Księgozbiór stopniowo powiększał się dzięki zakupom książek i darom od czytelników.

31 grudnia  2010 r. księgozbiór  wynosił  8680  wol.
Literatura piękna wynosi ogółem  6232  wol.
w tym:
- dla dzieci i młodzieży      1668    wol.
- dla dorosłych       4564    wol.
Literatura popularnonaukowa     2448    wol.

Trzon księgozbioru biblioteki stanowi literatura piękna dla dorosłych oraz dla dzieci  i młodzieży ( klasyka polska i obca oraz literatura współczesna).
Duży zbiór stanowi pogodna, relaksująca i uspokajająca literatura pomagająca zmniejszyć lęki ,  rozproszyć złe myśli oraz odwrócić uwagę czytelników od trudnych problemów.

Biblioteka oferuje także literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy m.in. : Medycyna, Psychologia, Historia, Podróże, Biografie i Autobiografie.

Filia Nr 3 posiada także księgozbiór podręczny zaopatrzony w encyklopedie i słowniki oraz duży wybór lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży.

Bardzo ważną pozycję w księgozbiorze stanowią książki pomagające w życiu i w chorobie –w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie, uczące pozytywnego myślenia  oraz pokonywania trudności, mogące wywrzeć  pozytywny wpływ na postawy czytelników.

Księgozbiór jest co roku aktualizowany.
Biblioteka stara się zaspokoić zapotrzebowanie czytelników na nowości oraz bestsellery wydawnicze.
W 2010 roku  przybyło ogółem 470  wol. nowych książek.

Pacjentom szpitala, którzy nie są w stanie normalnie korzystać z biblioteki książki dostarcza się bezpośrednio na oddziały do łóżek chorych.
Przy doborze odpowiedniej literatury uwzględnia się stan zdrowia chorego oraz jego zainteresowania i potrzeby psychiczne.

Poza działalnością związaną z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadzi działalność związaną z popularyzacja książki i czytelnictwa.

Filia Nr 3 oferuje:
- wystawki  książek
- wycieczki i lekcje biblioteczne dla dzieci – pacjentów szpitala
- głośne czytanie w ramach akcji „Cała polska czyta dzieciom”
- zajęcia z dziećmi pacjentami szpitala z elementami biblioterapii – wg zgłoszeń 

W pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, pacjentami szpitala Filia Nr 3 współpracuje:
-  ze Szkołą Specjalną w szpitalu (zajęcia z dziećmi w ramach kółka czytelniczego- program 
   czytelnicy „Razem z książką”), 
- z kołem bibliotecznym ze Szkoły Podstawowej Nr 1 [teatrzyk dla dzieci] 
- ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w Ostrowie Wielkopolskim.

W 2005r. z okazji Dnia Świętego Mikołaja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Ostrowie Wielkopolskim i Filia Nr 3  zaprosiła autora książek dla dzieci, p. Krzysztofa Świątkowskiego, którego występ sprawił dużo radości chorym dzieciom leczonym w szpitalu.
Filia Nr 3 od wielu lat propaguje hasło akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – „Czytaj dziecku 20 minut dziennie, codziennie”.
Książki są dostarczane chorym dzieciom bezpośrednio na oddziały do łóżek szpitalnych. Zachęca się rodziców oraz osoby odwiedzające chore dzieci do głośnego czytania małym pacjentom aby umilić im pobyt w szpitalu.  
Co roku w czasie akcji „Wakacje w bibliotece” razem z rodzicami i opiekunami czyta także bibliotekarka.
 Głośne czytanie pozwala oderwać się od szpitalnej rzeczywistości i wywołuje uśmiech na twarzach małych pacjentów..

Filia Nr 3 w swojej pracy bibliotekarskiej uwzględniając potrzeby wszystkich czytelników korzystających z biblioteki ukierunkowuje się przede wszystkim na potrzeby osób chorych – pacjentów szpitala.
 Za ważne zadanie biblioteka stawia rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci – pacjentów szpitala.

 

PRENUMERUJEMY NASTĘPUJĄCE CZASOPISMA I GAZETY:

 

•    Zdrowie

NOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE