Filia nr 3


                                                         

Adres: ul. Limanowskiego 20 (szpital)
Telefon:  797 12 60 72 
Adres: e – mail: filia3@biblioteka-ostrow.pl

Pracownik Filii nr 3: mgr Iwona Kopecka

GODZINY OTWARCIA

Biblioteka Publiczna im.Stefana Rowińskiego - Filia Nr 3, ul. Limanowskiego 20, której lokal znajduje się w Szpitalu rozpoczęła swoją działalność 15 marca 1974r.
Biblioteka działa na podstawie porozumienia między Dyrektorem Biblioteki Publicznej i Dyrektorem ZZOZ-u.


    

   Zasady współdziałania biblioteki publicznej w wykonywaniu obsługi bibliotecznej w szpitalu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2000 r.
Decyzją Dyrektora ZZOZ-u  biblioteka kilka razy zmieniała lokal w szpitalu, przeniesiona została niestety do mniejszego pomieszczenia na niskim parterze.
Obsada filii bibliotecznej znajdującej się w szpitalu jest jednoosobowa.
Od 1991 roku pracownikiem Filii Nr 3 jest mgr Iwona Kopecka.
Korzystanie z księgozbioru biblioteki jest ogólnodostępne.
Biblioteka gromadzi i udostępnia książki dla wszystkich grup użytkowników, uwzględniając zróżnicowane zainteresowania i różne kategorie wiekowe czytelników.
Księgozbiór stopniowo powiększał się dzięki zakupom nowych książek i darom od czytelników. Biblioteka stara się zaspokoić zapotrzebowanie czytelników na nowości oraz bestsellery wydawnicze.
Bogaty zbiór książek Filii Nr 3 stanowi literatura piękna dla dorosłych oraz dla dzieci  i młodzieży (klasyka polska i obca oraz literatura współczesna).
Biblioteka oferuje także literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy m.in. : Medycyna, Psychologia, Historia, Podróże, Biografie i Autobiografie.
Filia Nr 3 posiada także księgozbiór podręczny zaopatrzony w encyklopedie i słowniki, duży wybór lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży oraz z zakresu biblioterapii.
Uwzględniając specyfikę Filii Nr 3 ważną pozycję w księgozbiorze stanowią książki pomagające w życiu i w chorobie, w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie, uczące pozytywnego myślenia  oraz pokonywania trudności, mogące wywrzeć  pozytywny wpływ na postawy czytelników.
Duży zbiór stanowi pogodna, relaksująca i uspokajająca literatura pomagająca zmniejszyć lęki,  rozproszyć złe myśli oraz odwrócić uwagę czytelników, pacjentów szpitala od choroby 
i trudnych problemów.
Pomocną formą działalności jest  usługa dla pacjentów szpitala „książka na telefon”.
Pacjentom szpitala, którzy nie są w stanie normalnie korzystać z biblioteki książki dostarczane są bezpośrednio na oddziały do łóżek chorych.
Przy doborze odpowiedniej literatury uwzględnia się stan zdrowia chorego oraz jego zainteresowania i potrzeby psychiczne.
Poza działalnością związaną z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadzi działalność związaną z popularyzacja książki i czytelnictwa.
Za ważne zadanie Filia Nr 3 stawia  rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, pacjentów szpitala. 
Dzieci  zapraszane  są na głośne czytanie, spotkania autorskie z pisarzami, zajęcia z elementami biblioterapii, spektakle teatralne. Organizowane są wystawki książek   
Biblioteka brała udział w akcji „Zaczytani” oraz „Z książką na Start” skierowaną dla dzieci do 6 lat i ich rodziców.
Filia Nr 3 od wielu lat propaguje także hasło akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - „Czytaj dziecku 20 minut dziennie, codziennie”.
Książki są dostarczane chorym dzieciom bezpośrednio na oddziały do łóżek szpitalnych. Zachęca się rodziców oraz opiekunów chorych dzieci do głośnego czytania małym pacjentom aby umilić im pobyt w szpitalu. Razem z rodzicami i opiekunami czytają wolontariusze oraz  bibliotekarka Iwona Kopecka.
Biblioteka stara się aby dzieci, pacjenci szpitala mogli choć na chwilę oderwać się od szpitalnej rzeczywistości i wywołać  uśmiech na twarzach małych pacjentów.
Filia Nr 3 w swojej pracy bibliotekarskiej uwzględniając potrzeby wszystkich czytelników korzystających z biblioteki ukierunkowuje się przede wszystkim na potrzeby osób chorych - 
pacjentów szpitala.
 
 PRENUMERUJEMY NASTĘPUJĄCE CZASOPISMA I GAZETY:

  • Angora
  • Świat Kobiety    
  • Zdrowie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

rolex replica streaks large substances.