RADA BIBLIOTEKI POWOŁANA NA NOWĄ KADENCJĘ 2023-2028
14 września 2023

RADA BIBLIOTEKI POWOŁANA NA NOWĄ KADENCJĘ 2023-2028

W związku z upływem pięcioletniej kadencji dotychczasowej Rady Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, został powołany nowy jej skład zgodnie z zarządzeniem nr 3511/VIII/2023 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2023 roku. Rada Biblioteki sprawuje nadzór nad ustawowymi powinnościami biblioteki, ocenia i wyraża opinię w zakresie jej fundamentalnych zadań oraz prowadzonej działalności kulturalnej.


W skład nowo powołanej Rady Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim weszli:
- Elżbieta Grocholska,
- Marian Herwich,
- Aleksandra Kiełb-Szawuła,
- Milena Kowalska,
- Andrzej Leraczyk,
- Anna Sabiłło,
- Tomasz Gruchot,
- Elżbieta Mielcarek,
- Alicja Sierakowska.


Serdecznie gratulujemy, wierząc, że pod okiem tak wielu specjalistów bez trudu możemy stawić czoła wyzwaniom współczesności, z którymi muszą mierzyć się biblioteki.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP
123movies