1 lutego 2019

WYKŁADY DLA UTW W MEDIATECE

Nasza Mediateka współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi i naukowymi. Odwiedzają nas także studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. We wtorek 29 stycznia i w środę 30 stycznia odbyły się  w sali Spotkań z kulturą dwa wykłady skierowane do  słuchaczy UTW.

Pierwszy dotyczył zagadnień filozoficznych, a konkretnie logicznych (Czy Sherlock Holmes posługiwał się metodą dedukcji?),  treść drugiego  z kolei związana była z kinem francuskim ze szczególnych uwzględnieniem dorobku Francisa Ozona i jego filmu „8 kobiet” (Kino francuskie i jego uroki).
Pierwszy wykład został przeprowadzony dla grupy humanistycznej ostrowskiego UTW (wprowadzenie dr Józef Pietrzak), drugi dla grupy uczącej się języka francuskiego. Oba zajęcia przeprowadziła dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak (literaturoznawczyni i filozof).

NOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE