17 lutego 2021

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Biblioteka Publiczna zaprosiła uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym na Najpiękniejszą Kartkę Walentynkową. Jego celem było pobudzenie wrażliwości estetycznej, prezentacja twórczej działalności a także promocja indywidualnych zdolności uczniów. Dzieci i młodzież bardzo chętnie zaangażowali się w konkursie, na który wpłynęło prawie 100 prac konkursowych.

Komisja konkursowa oceniając pomysłowość, staranność wykonania oraz kreatywność  i samodzielność wszystkich prac, na posiedzeniu dnia 8 lutego    2021 r. postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w trzech grupach wiekowych. Pierwsza grupa to uczniowie szkół podstawowych klas I-III, druga grupa to uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, trzecia grupa wiekowa to uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII.

Podsumowanie i ogłoszenie wyników odbyło się 17 lutego i ze względu na obecną sytuację pandemii przeprowadzono je w gronie jury bez udziału uczestników i  publiczności.

Laureaci konkursu:

W pierwszej grupie wiekowej klas I-III  nagrody otrzymują:

I miejsce:  Susanna Morgiel
II miejsce: Hanna Żurawska
III miejsce: Karina Malecha

Wyróżnienia otrzymują :

Maja Głowacka
Kacper Padanowski

W drugiej  grupie wiekowej klas IV-VI nagrody otrzymują:

I miejsce:  Nina Patryniak
II miejsce: Alicja Cieślińska
III miejsce: Wiktoria Depiak

Wyróżnienie otrzymuje :

Amelia Kowalczyk

W trzeciej grupie wiekowej klas VII-VIII  nagrody otrzymują:

I miejsce:  Zuzanna Biesaga
II miejsce: Zuzanna Kaźmierczak
III miejsce: Zofia Witkowska

Wyróżnienia otrzymują :

Piotr Kut
Natalia Fluder
Anita Nawrot

 

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim, którzy wykonali kartki walentynkowe - bardzo dziękujemy !

Oceniało jury w składzie :
Alicja Sierakowska - przewodnicząca
Jolanta Suchorzewska  - członek
 Aneta Błaszczuk - członek

 

NOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE

123 movies
rolex replica streaks large substances.