14 listopada 2019

TŁUMY NA PROMOCJI KSIĄŻKI

Dnia 9 listopada, w przeddzień 101 rocznicy historycznych wydarzeń, w ostrowskim Domu Katolickim Biblioteka Publiczna im. S. Rowińskiego zaprezentowała publicznie książkę autorstwa Jerzego Pietrzaka Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce.

Po wystąpieniu gospodarza ks. kanonika Krzysztofa Nojmana i wysłuchaniu kilku pieśni patriotycznych z czasów powstania, licznie zgromadzonych  w tematykę spotkania wprowadził wydawca książki Włodzimierz Grabowski. Następnie autor, profesor Jerzy Pietrzak, w swym wystąpieniu odniósł się do zasadniczych zagadnień zawartych w prezentowanej monografii. Podczas spotkania oceniano, iż jest to publikacja gruntowna z aparatem badawczym i napisana bardzo przystępnym językiem. Wydawnictwo to wypełniło nie tylko lukę w polskiej historiografii, ale jest cennym źródłem wiedzy o historii naszego regionu. Po licznych pytaniach do autora  i żywej dyskusji, spotkanie zakończyły luźne rozmowy czytelników z autorem.

NOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE