ABC MAŁEGO PATRIOTY
 

 

Regulamin konkursu 

„ABC MAŁEGO PATRIOTY”

I. Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego Filia nr 7 dla Dzieci i Młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim.

II. Cele konkursu: 

upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

porządkowanie i utrwalanie wiedzy na temat historii Polski

kształtowanie postaw patriotycznych

rozwijanie umiejętności pracy z tekstami źródłowymi

promowanie dziecięcej twórczości plastycznej

rozwijanie umiejętności, zdolności artystycznych

III. Warunki i zasady uczestnictwa:

1. Uczestnicy:

dzieci w wieku przedszkolnym (konkurs plastyczny)

kl. 0–III szkoły podstawowej (konkurs plastyczny)

kl. IV-VI szkoły podstawowej (test wiedzy)

 2.. Formy konkursu:

dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej – wykonanie pracy plastycznej „Najpiękniejsze godło Polski” – format A4, A3, technika dowolna

uczniowie klas IV-VI – rozwiązanie testu – wypełnienie formularza z pytaniami w godzinach otwarcia biblioteki

 3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną własnoręcznie wykonaną                                                                     lub wypełnić samodzielnie jeden test wiedzy.  Nie przyjmujemy prac zbiorowych.                                                         

 4. Do każdej pracy powinna być dołączona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na                  przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1).

 5. Prace konkursowe należy podpisać: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły lub przedszkola,  telefon kontaktowy, adres e-mail,  imię i nazwisko opiekuna konkursu.

 6. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.

 

 

IV. Ocena prac:

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Pod uwagę będą brane: zgodność pracy z tematem konkursu, samodzielność, staranność, ogólna estetyka pracy plastycznej. Spośród uczestników biorących udział w teście wiedzy, wylosowane będą 3 główne osoby z maksymalną ilością punktów oraz przyznane 3 wyróżnienia. 

 V.  Terminarz

1. Konkurs trwa od 08 października do 10 listopada 2018 r. Prace plastyczne należy                         dostarczyć do 10 listopada 2018 r. do Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży. 

2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów  odbędzie się 16 listopada 2018 r. w Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży o godz. 15.00.

4. Prace wszystkich uczestników będą zaprezentowane na wystawie, która będzie trwała do 30 listopada.

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

 Zamieścił: informatyk
Liczba wyświetleń: 193

Powrót

  Szukaj
E-mail:
Powiadamiaj
 
 
Copyright 2012 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim   |      Zaloguj